RSI klachten

RSI staat voor Repetitive Strain Injury. Injury is niet helemaal juist omdat er bij een RSI arm of schouder bijna nooit sprake is van een beschadiging. RSI staat bij veel mensen bekend als een muisarm, maar omvat eigenlijk (RSI) klachten aan de nek, arm of schouders die ontstaan zijn door overbelasting of veelvuldig herhaalde bewegingen. Omdat er zoveel verwarring bestaat rondom de term RSI en wat RSI is, wordt tegenwoordig vaak de benaming KANS gebruikt: Klachten Arm Nek Schouder.

RSI oorzaken

Bij RSI klachten is het meestal moeilijk te achterhalen wat de precieze oorzaak is. Vanwege de naam ‘muisarm’ wordt er vaak gedacht dat computerwerkzaamheden de oorzaak zijn, maar een RSI arm of schouder kan verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen worden de RSI klachten veroorzaakt door repeterende bewegingen, langdurig werken in dezelfde houding of een combinatie van beiden. Naast fysieke, lichamelijke belasting kunnen ook factoren als werkdruk, stress en een groot gevoel van perfectionisme risicofactoren zijn.

RSI symptomen

Typische RSI symptomen zijn in het begin tintelingen en pijn in de nek, schouders, armen en/of handen, een doof gevoel, lokale vermoeidheid of kramp. In een later stadium kunnen ook functieverlies, drukpijn, zwelling en veranderingen van huidskleur en temperatuur merkbaar zijn. De klachten ontstaan geleidelijk. RSI symptomen kunnen in drie fasen ingedeeld worden:

  • Fase 1: RSI klachten zijn aanwezig tijdens het werken, maar verdwijnen weer na het werken of enige rust. Typische RSI symptomen in deze fase zijn tintelingen, kramp een doof gevoel en vermoeidheid.
  • Fase 2: de RSI schouder/arm symptomen blijven ook nadat er gestopt wordt met werken, maar verdwijnen na een periode van rust. Prikkelingen en krachtsverlies treden ook in deze fase op.
  • Fase 3: deze fase kenmerkt zich door meer heftige RSI symptomen. De hand, schouder, arm of nek kan veranderen van kleur en temperatuur en zwelling, drukpijn en functieverlies kunnen optreden. De RSI klachten verdwijnen niet meer na het stoppen met werken of na een periode van rust.

RSI oefeningen

RSI oefeningen zullen als belangrijkste doel hebben de (werk)houding te verbeteren en de belastbaarheid van weefsel te vergroten. Ook kunnen oefeningen om de spieren te ontspannen of op de juiste manier te gebruiken onderdeel uitmaken van het behandelplan. We geven zowel RSI oefeningen die u thuis zelfstandig uit kunt voeren als speciale mobilisatietechnieken bij ons in de praktijk. Daarnaast kunnen wij als fysiotherapeuten advies geven over bijvoorbeeld risicofactoren op de werkvloer.

Wat is de juiste RSI oefening? We bespreken het graag met u. Op basis van uw klachten geven we specifieke RSI arm / schouder / duim oefeningen. Het is belangrijk RSI klachten serieus te nemen, omdat u er vaak moeilijk vanaf komt. Zijn de klachten nu nog minimaal, probeer dan nu al regelmatig een pauze in te lassen tijdens uw werkzaamheden, om uw spieren en pezen even rust te geven.

RSI behandeling

Voor de juiste RSI behandeling zal een fysiotherapeut van Fysio 0519 eerst de aard en ernst van de klachten onderzoeken. Welke factoren zorgen voor de RSI symptomen, in welke fase bevinden deze zich en hoe beïnvloeden deze het herstelproces? Voor de behandeling van RSI klachten kunt u rechtstreeks een afspraak maken bij Fysio 0519. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. In veel gevallen wordt een RSI arm / pols behandeling of een behandeling van andere RSI klachten door uw zorgverzekeraar vergoed. We kijken dit graag voor u na.

Meer informatie of direct een afspraak maken?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.